Detalii de contact

Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate ( CAS ) Ilfov , Ilfov Adresa: Str. Aviator Popisteanu, Nr. 46, Sector 1, Bucuresti Telefon: 021.224.1982 / 021.224.1983 / 031.425.0657 / 031.425.0658 Mobil: Fax: 021.224.3867 Email: pdg.casif1@casilfov.ro Site web: www.casailfov.ro

Program de lucru

Luni: --:-- - --:-- Marti: --:-- - --:-- Miercuri: --:-- - --:-- Joi: --:-- - --:-- Vineri: --:-- - --:-- Sambata: --:-- - --:-- Duminica: --:-- - --:--

Bine ati venit pe siteul Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate ( CAS ) Ilfov , Ilfov

                In conformitate cu Legea 95 / 2006 privind reforma in sanatate, Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate ( CAS ) este o institutie publica, cu personalitate juridica, cu buget propriu, in subordinea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate ( CNAS ). CAS funcţionează pe baza statutului propriu, care respecta prevederile statutului-cadru, aprobat de consiliul de administratie al CNAS.

                Principalele atributii ale CAS sunt urmatoarele :

-sa colecteze contributiile la fond pentru persoanele fizice, altele decat cele pentru care colectarea veniturilor se face de catre ANAF;

-sa administreze bugetul propriu;

-sa inregistreze, sa actualizeze datele referitoare la asigurati si sa le comunice Casei Nationale de Asigurari de Sanatate ( CNAS );

-sa elaboreze si sa publice raportul anual si planul de activitate pentru anul urmator;

-sa utilizeze toate demersurile legale pentru a optimiza colectarea contributiilor si recuperarea creantelor restante la contributii pentru fond;

-sa furnizeze gratuit informatii, consultanta, asistenta in problemele asigurarilor sociale de sanatate si ale serviciilor medicale persoanelor asigurate, angajatorilor si furnizorilor de servicii medicale;

-sa administreze bunurile casei de asigurari, conform prevederilor legale;

-sa negocieze, sa contracteze si sa deconteze serviciile medicale contractate cu furnizoriide servicii medicale in conditiile contractului cadru;

-sa monitorizeze numarul serviciilor medicale furnizate si nivelul tarifelor acestora;

-poate sa organizeze licitatii in vederea contractarii unor servicii din pachetul de servicii, pe baza prevederilor contractului cadru;

-sa asigure, in calitate de institutie competenta, activitatile de aplicare a documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii incheiate de Romania cu alte state;

-alte atributii prevazute de acte normative in domeniul sanatatii.

 

                  Organele de conducere ale Casei de Asigurari de Sanatate ( CAS ) sunt consiliul de administratie si presedintele director general.

 

Misiune - garantarea pentru populatia asigurata a unui pachet de servicii medicale de calitate.

Viziune - construind un sistem de asigurari de sanatate performant, eficient si transparent, crestem gradul de incredere si de satisfactie al asiguratilor nostri.

Obiective:

           Obiective generale

-sa protejeze asiguratii fata de costurile serviciilor medicale in caz de boala sau accident;

-sa asigure protectia asiguratilor in mod universal, echitabil si nediscriminatoriu in conditiile utilizarii eficiente a Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

 

            Obiective specifice

 -sa verifice acordarea serviciilor medicale, conform contractelor incheiate cu furnizorii de servicii medicale;

-sa deconteze furnizorilor contravaloarea serviciilor medicale contractate si prestate asiguratilor, la termenele prevazute in contractul-cadru, in caz contrar urmand sa suporte penalitaţile prevazute in contract;

-sa acorde furnizorilor de servicii medicale sume care sa tina seama si de conditiile de desfasurare a activitatii in zone izolate, in conditii grele si foarte grele, pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare, potrivit legislatiei;

-sa informeze furnizorii de servicii medicale asupra conditiilor de contractare si a negocierii clauzelor contractuale;

-sa informeze furnizorii de servicii medicale asupra conditiilor de furnizare a serviciilor medicale si despre orice schimbare in modul de functionare si de acordare a acestora;

-sa asigure confidentialitatea datelor in conditiile prezentei legi;

-sa verifice prescrierea si eliberarea medicamentelor in conformitate cu reglementarile in vigoare;

-sa raporteze CNAS, la termenele stabilite, datele solicitate privind serviciile medicale furnizate, precum si evidenta asiguratilor si a documentelor justificative utilizate;

-sa furnizeze, la solicitarea Ministerului Sanatatii Publice, datele de identificare a persoanelor asigurate, numai pentru bolile cu declarare nominala obligatorie, conform legislatiei in vigoare.