Detalii de contact

Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate ( CAS ) Iasi , Iasi Adresa: Iasi, Str. Asachi Gheorghe, Nr. 18-20 Telefon: 0232.218.726 Mobil: Fax: 0232.218.641 Email: Site web: www.hih.ro

Program de lucru

Luni: --:-- - --:-- Marti: --:-- - --:-- Miercuri: --:-- - --:-- Joi: --:-- - --:-- Vineri: --:-- - --:-- Sambata: --:-- - --:-- Duminica: --:-- - --:--

Bine ati venit pe siteul Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate ( CAS ) Iasi , Iasi

Misiune - garantarea pentru populaţia asigurată a unui pachet de servicii medicale de calitate.

Viziune - construind un sistem de asigurări de sănătate performant, eficient şi transparent, creştem gradul de încredere şi de satisfacţie al asiguraţilor noştri.

Obiective:

 • obiective generale

 

 •  
  •  
   • să protejeze asiguraţii faţă de costurile serviciilor medicale în caz de boală sau accident;
   • să asigure protecţia asiguraţilor în mod universal, echitabil şi nediscriminatoriu îin condiţiile utilizării eficiente a Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

 

 • obiective specifice

 

   • să verifice acordarea serviciilor medicale, conform contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale;
   • să deconteze furnizorilor contravaloarea serviciilor medicale contractate şi prestate asiguraţilor, la termenele prevăzute în contractul-cadru, în caz contrar urmând să suporte penalităţile prevăzute în contract;
   • să acorde furnizorilor de servicii medicale sume care să ţină seama şi de condiţiile de desfăşurare a activitatii în zone izolate, în condiţii grele şi foarte grele, pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare, potrivit legislaţiei;
   • să informeze furnizorii de servicii medicale asupra condiţiilor de contractare şi a negocierii clauzelor contractuale;
   • să informeze furnizorii de servicii medicale asupra condiţiilor de furnizare a serviciilor medicale şi despre orice schimbare în modul de funcţionare şi de acordare a acestora;
   • să asigure confidenţtialitatea datelor în condiţiile prezentei legi;
   • să verifice prescrierea şi eliberarea medicamentelor în conformitate cu reglementările în vigoare;
   • să raporteze CNAS, la termenele stabilite, datele solicitate privind serviciile medicale furnizate, precum şi evidenţa asiguraţilor şi a documentelor justificative utilizate;
   • să furnizeze, la solicitarea Ministerului Sănătăţii Publice, datele de identificare a persoanelor asigurate, numai pentru bolile cu declarare nominală obligatorie, conform legislaţiei în vigoare.